Historien bakom motorcykeln

Numera är motorcykeln den starkaste tvåhjulingen som finns. Vem kunde tro att den i sitt utvecklingsstadium hade en motor gjord av en ångmaskin? I slutet av 1800-talet uppfanns föregångaren till den bensinmotor som vi har idag och spreds världen över. På 1890-talet tillverkades den första motorcykeln som släpptes i många exemplar, de tidigare var enbart släppta i fåtal exemplar per modell. Det var ett tyskt affärspar vid namn Hildebrand& Wolfmüller som släppte denna modell. Modellen blev namngiven efter sina skapare och är föregångaren till de mängder av olikmotorcycle-racer-617747_960_720a typer av motorcyklar som vi har idag. Modellen inspirerade även andra europeiska länder att producera motorcyklar av olika märken som senare kom att ge marknaden en stor konkurrens.

Det är inte bara det ökade antalet typer av motorcyklar som har förändrats genom tiderna. Även maxhastigheterna och storlekarna har förändrats väldigt mycket. Den tidigare nämnda modellen som var först med att släppas i många exemplar hade en maxhastighet av enbart 45 km/h och skulle snarast liknas vid dagens otrimmade mopeder. Detta kan jämföras med dagens snabbaste motorcyklar som kan nå en hastighet på över 300 km/h.

Den riktigt stora produktionen av motorcyklar kom igång när efterfrågan på dem ökade, detta var strax efter första världskriget. I och med att personbilarna började finnas då (om än i liten utsträckning) sågs motorcyklarna som ett billigare alternativ. Det var under denna tiden som några av dagens populäraste och starkaste tillverkare först såg dagens ljus. Efter det nästkommande världskrigets slut, i slutet av 1940-talet var Japan på väg att rusta sig ekonomiskt och fick inspiration att tillverka egna motorcyklar. Då skapades märken som känns igen än idag, exempelvis Yamaha och Suzuki.

Att ett transportmedel skulle utvecklas till en hel kultur var det nog ingen som kunde förutspå. Detta skedde dock, inte minst med pådrag från den amerikanska kulturen med festivaler, motorcyklar och musik.

Leave a Reply